LaMa Operations

Telekomunikační a kancelářská technika

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

- zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.lamaeshop.byznysweb.cz, které jsou pro obě strany závazné.

 

2. Objednání zboží

- podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.

 

- prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

 

- prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

 

- vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.lamaeshop.byznysweb.cz kupující dává souhlas ke shromaždování a archivování osobních údajů a jeho nákupech.

 

- od potvrzení objednávky prodávajícím začíná dodací lhůta.

 

3. Ceny a platby

- ceny uvedené na webových stránkách www.lamaeshop.byznysweb.cz jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo řidiči. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

- v případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

 

- cena dopravy po celé ČR: 189,- Kč s DPH

 

4. Způsoby úhrady zboží:

- Převodem na účet

při platbě převodem na účet Vám nejprve vystavíme proforma fakturu, kterou Vám zašleme elektronicky nebo mailem. Proforma faktura bude obsahovat veškeré iniciály a číslo účtu, na který uhradíte danou částku.

po uhrazení platby na účet Vám zašleme vystavenou fakturu, jako doklad o zaplacení.

 

- Na dobírku

při platbě na dobírku, Vám bude faktura zaslána přímo se zbožím na adresu dodání a bude v ní připočten poplatek 50,- Kč za dobírku.

 

5. Záruka

- záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách www.lamaeshop.byznysweb.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

- záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami.

- místem uplatnění reklamace je odeslání zboží na adresu: LaMa Operations s.r.o., Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4

 

6. Vrácení zboží

- spotřebitel má právo podle Občanského zákoníku č. 40/1964 sbírky v aktuálním znění ustanovení § 53 odst. 7 a 10 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě. Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání emailem formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

 

- po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však dopravného a manipulačních poplatků, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

 

- kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

 

7. Zboží

- foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku.

 

8. Závěrečná ustanovení

- tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

 

- odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

 

- odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

 

- základní pojmy: Odběratel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, typicky nakoupí zboží nebo služby. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání smluv nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (par.52, odst.3 občanského zákoníku). Dodavatel je LaMa Operations s.r.o., IČ: 62577565, se sídlem Trenčínská 2627/12, 141 00 Praha 4
 

Košík

Přihlášení

 

Přihlášení